LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie - Strzelnica dostępna dla każdego. Spróbuj z nami nowych strzeleckich wrażeń!
Jedyna klimatyzowana i wydajnie wentylowana, kryta strzelnica w Lublinie. Sklep z bronią, serwis oraz klub sportowy i kolekcjonerski.

Zapraszamy na strzelania i zakupy. Zawsze w komfortowej atmosferze i temperaturze :-)

Aktulane informacje i materiały znajdziecie również na naszych portalach społecznościowych FB, Google i Youtube.